Contact number +30-22410-22461

09/09/2019 - 31/03/2019 BLUE STAR NAXOS

Piraeus - Syros - Paros - Naksos - Santorini & Amorgos (Katapola & Aigiali) - Irakleia - Schinousa - Koufonisi - Donousa - Astipalaia

FROM PIRAEUSDEPARTURE PIRAEUSARRIVAL SYROSARRIVAL PAROSARRIVAL NAKSOSARRIVAL IRAKLEIAARRIVAL SCHOINOUSAARRIVAL KOUFONISIARRIVAL DONOUSAARRIVAL AMORGOS(AIGIALI)ARRIVAL AMORGOS(KATAPOLA)ARRIVAL ASTIPALAIA
DATETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIME
MONDAY17:30//--21:4522:45//--//--//--TUE 00:15TUE 01:10//--TUE 02:50
TUESDAY17:3021:1022:3023:35WED 00:50WED 01:10WE 01:55//--//--WE 02:50//--
WEDNESDAY17:30//--21:4522:45//--//--//--THU 00:15THU 01:10//--THU 02:50
THURSDAY17:3021:1022:3023:35//--//--//--FRI 01:05FRI 02:00//--FRI 03:40
FRIDAY17:30//--21:4522:4523:59SAT 00:20SAT 01:05//--//--SAT 02:00//--
SUNDAY17:3021:1022:3023:35MON 00:50MON 01:10MON 01:55//--//--MON 02:50//--

Piraeus - Syros - Paros - Naksos - Santorini & Amorgos (Katapola & Aigiali) - Irakleia - Schinousa - Koufonisi - Donousa - Astipalaia

TO PIRAEUSDEPARTURE ASTIPALAIADEPARTURE AMORGOS(KATAPOLA)DEPARTURE AMORGOS(AIGIALI)DEPARTURE DONOUSADEPARTURE KOUFONISIDEPARTURE SCHOINOUSADEPARTURE IRAKLEIADEPARTURE NAKSOSDEPARTURE PAROSARRIVAL PIRAEUS
DATETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIME
MONDAY//--6:00//--//--6:557:408:009:3010:4515:00
TUESDAY5:15//--6:557:50//--//--//--9:3010:4515:00
WEDNESDAY//--6:00//--//--6:557:408:009:3010:4515:00
THURSDAY5:15//--6:557:50//--//--//--9:3010:4515:00
FRIDAY5:15//--6:557:50//--//--//--9:3010:4515:00
SUNDAY//--6:00//--//--6:557:408:009:3010:4515:00
SUNDAY 17/09/17: from SANTORINI 07:00 to DONOUSSA (09:20-09:35), NAXOS (10:45-11:05), PAROS (11:50-12:10), PIRAEUS 16:20.

Notes

  • NO SAILINGS ON: 24/12/18 (from PIRAEUS), 25/12/18, 26/12/18 (to PIRAEUS), 31/12/18 (from PIRAEUS), 01/01/19 & 02/01/19 (to PIRAEUS).
  • Arrival Time is the time the ship enters the port.
  • The company is not responsible for any delay or cancelation.