Kontaktinformationen +30-22410-22461

31/03/2018 - 14/06/2018 BLUE STAR NAXOS

Piraeus - Syros - Paros - Naksos - Santorini & Amorgos (Katapola & Aigiali) - Irakleia - Schinousa - Koufonisi - Donousa - Astipalaia

FROM PIRAEUSDEPARTURE PIRAEUSARRIVAL SYROSARRIVAL PAROSARRIVAL NAKSOSARRIVAL SANTORINIARRIVAL IRAKLEIAARRIVAL SCHOINOUSAARRIVAL KOUFONISIARRIVAL DONOUSAARRIVAL AMORGOS(AIGIALI)ARRIVAL AMORGOS(KATAPOLA)ARRIVAL ASTIPALAIA
DATETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIME
MONDAY17:30//--21:4522:45//--//--//--//--TUE 00:15TUE 01:10//--TUE 02:50
TUESDAY17:3021:1022:3023:35//--WED 00:50WED 01:10WE 01:55//--//--WE 02:50//--
WEDNESDAY17:30//--21:4522:45//--//--//--//--THU 00:15THU 01:10//--THU 02:50
THURSDAY17:3021:1022:3023:35//--//--//--//--FRI 01:05FRI 02:00//--FRI 03:40
FRIDAY17:30//--21:4522:45//--23:59SAT 00:20SAT 01:05//--//--SAT 02:00//--
SATURDAY17:30//--21:4522:45SUN 01:15       
SUNDAY17:3021:1022:3023:35//--MON 00:50MON 01:10MON 01:55//--//--MON 02:50//--

Piraeus - Syros - Paros - Naksos - Santorini & Amorgos (Katapola & Aigiali) - Irakleia - Schinousa - Koufonisi - Donousa - Astipalaia

TO PIRAEUSDEPARTURE ASTIPALAIADEPARTURE AMORGOS(KATAPOLA)DEPARTURE AMORGOS(AIGIALI)DEPARTURE DONOUSADEPARTURE KOUFONISIDEPARTURE SCHOINOUSADEPARTURE IRAKLEIADEPARTURE SANTORINIDEPARTURE NAKSOSDEPARTURE PAROSARRIVAL PIRAEUS
DATETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIMETIME
MONDAY//--6:00//--//--6:557:408:00//--9:3010:4515:00
TUESDAY5:15//--6:557:50//--//--//--//--9:3010:4515:00
WEDNESDAY//--6:00//--//--6:557:408:00//--9:3010:4515:00
THURSDAY5:15//--6:557:50//--//--//--//--9:3010:4515:00
FRIDAY5:15//--6:557:50//--//--//--//--9:3010:4515:00
SATURDAY//--6:00//--//--6:557:408:00//--9:3010:4515:00
SUNDAY//--//--//--//--//--//--//--7:009:3010:4515:00
SUNDAY 17/09/17: from SANTORINI 07:00 to DONOUSSA (09:20-09:35), NAXOS (10:45-11:05), PAROS (11:50-12:10), PIRAEUS 16:20.

Notes

  • 11/02/2018-22/02/2018:The itineraries will be performed by BLUE STAR PAROS
  • Arrival Time is the time the ship enters the port.
  • The company is not responsible for any delay or cancelation.